Leonard Bouwhuis | Zinvinder | Medium consult

Zinvinder | Medium Consult

‘Is jouw wens bewust te worden van je levenspad en te ontdekken wat je persoonlijke levensopdracht is? Neem dan de eerste stap en ‘krijg inzicht in je patronen. Gaandeweg ontwaart zich ‘jouw eigen weg’

Mijn naam is Leonard Bouwhuis. Het stimuleren en begeleiden van mensen vind ik boeiend. Ik merk dat ik hen kan inspireren bij het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en het aangaan van uitdagingen. Mijn enthousiasme en betrokkenheid wordt als positief ervaren.

Zinvinder | Wederdienst op ‘donatiebasis’
Sinds dit jaar geef ik consulten op ‘donatiebasis’. Dat wil zeggen dat de consultant dat geeft wat hij of zij het consult waard vindt. Ik ben afgestapt van financieel bejag en ga met jou in gesprek op basis van wederzijdse waardering. Zo verlenen wij elkaar een ‘wederdienst’. Vertrouwen voor inzicht!

De biografische wijze van werken is gebaseerd op het ontwikkelen van begrip voor jezelf en je naasten. Het verwoorden van je levenspad is het meest krachtig als je bereid bent om, in eerste instantie door jouw filters heen, naar jezelf te kijken en hier ook iets mee te doen. Het resultaat ‘herschrijft’ het verleden op positieve en bevrijdende wijze.

Als mensen de tijd nemen om te reflecteren, krijgen zij meer oog voor hetgeen henzelf en in anderen van wezenlijk belang is. Het schrijven van je levensverhaal brengt mensen in hun element en hun oorspronkelijkheid. Gaandeweg het proces verandert er van alles. Ineens komt er een doorbraak en zien mensen mogelijkheden om dat wat ze ontdekken en leren op hun eigen wijze in praktijk te brengen en begint er een nieuw verhaal.

Meer informatie vind je op de website | Zinvinder | Medium Consult

Voor een afspraak kunt u contact met mij opnemen | Leonard Bouwhuis