Caja Cazemier

Caja Cazemier CoachingCaja Cazemier | Pubercoach & Jongerencoach | Website Caja Cazemier Coaching 

Aanbod
•  Individuele coaching en coaching in groepsverband voor jongeren van 12-21 jaar
•  Coaching van pubers en jongeren bij eenvoudige emotionele, gedrags- en sociale problematiek
•  Kortdurend en oplossingsgericht.