Beschrijf jou kijk op de samenleving in tijden van corona!

Coaches zijn de voelsprieten van de ‘anderhalvemetersamenleving’.
Coaches zijn als geen ander de voelsprieten van de samenleving. Zij zijn dagelijks in contact met mensen, groepen, organisaties, teams en horen en voelen wat er leeft. Elke verandering van bijvoorbeeld overheidswege, vinden zijn neerslag in de maatschappij. Peilingen geven veelal onvoldoende inzicht. Daarbij zijn getallen koude feiten. De coach daarentegen wordt geconsulteerd op het moment zaken stagneren in de ontwikkeling. De vraag gaat altijd over verbetering van de bestaande situatie en het zoeken naar een mogelijke oplossing. Coaches zijn de ‘barometer’ van de maatschappelijke en sociale druk die mensen ondervinden.

Column | Beschrijf jouw kijk op de samenleving in tijden van corona.
Stuur je column in naar coachingsociety@ziggo.nl of maak gebruik van het format zoals dit op de website staat (Insturen Column) en de webmaster zorgt voor plaatsing op de website. De website wordt bezocht door zo’n 700 bezoekers per maand. Een blog wordt gemiddeld 135 keer gedeeld via LinkedIn met een totaal bereik van 850 volgers. De individuele contacten van de volgers buiten beschouwing gelaten.

Waar moet jouw column aan voldoen
Schrijf over jouw ervaringen over en hoe jij de coronatijd beleefd. Als mens, coach en misschien wel mantelzorger. Vertel jouw verhaal, gebruik anekdotes en lever met jouw verhaal een bijdrage aan het beeld van wat er op dit moment leeft.

Coaching Society | Insturen Column