Workshop | Kinderen leren begrijpen

Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

Meer informatie over de workshop vind je op de website van Leonard Bouwhuis | Zinvinder | Consult