Column | De toekomst is bekend

Zinvinder Profiel Foto Leonard

Nu is later! is een vandaag de dag een veelgehoorde kreet. De overheid, het onderwijs en vooral de gezondheidszorg hanteren de slogan. Maar hoe stellen wij ons later voor. Vanuit welk perspectief kijken wij naar de toekomst. Wat is goed? Wat is beter? Wie zal het zeggen. De wetenschap weet het wel. Eigenlijk weten ze het niet. Alles valt volgens hen te onderzoeken. Meten is weten! ‘Evident based’ lijkt het credo te zijn. Daarop kun je bouwen, investeren en ondernemen. Evident based nursing, evident based marketing, evident based management. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar wat is ‘evident’? Blijkbaar? Onmiskenbaar? Wetenschappelijk onderbouwd? Zonneklaar?

Wanneer heb je voldoende argumenten verzameld? Wanneer kun je beslissen? Ja, dat moment komt. Dan moet er beslist worden. En dat valt met al die beleidsmakers die zich hebben verstrikt gewoeld in alle denkbare variaties aan onderbouwingen met als enige resultaat twijfel, bepaald niet mee.

Wanneer de radeloosheid compleet is, is de ondernemersgeest ver te zoeken. Dan ligt ‘op hoop van zegen’ op de loer. Dan geven we plotsklaps toe aan het onderschatte toeval, intuïtie en ‘op goed geluk’? Als dat dan nog evident heet, dan wordt het allemaal ineens vaag, zweverig en alles behalve zonneklaar?

Toch licht de kracht van toekomstgericht ondernemen in het toeval: hetgeen je komt toevallen. De spirit van de onderneming is namelijk een collectief van mensen en hun passie. De passie van bestuur, directieleden, commissarissen, medewerkers, afnemers, cliënten, leveranciers, publieksgroepen, kortom alles en iedereen die in aanraking komen met de energie van de organisatie. En of die organisatie nu een multinational is of een landelijk opererend bedrijf, een bv, maatschap of ZZP’er, de passie is de bron van alle actie, de energiebron voor alle daadkracht. Ieder mens heeft een passie en geeft hier meer of minder gehoor aan. Sommige passies komen pas heel laat aan het licht. En daar ligt onze schuld, onze toekomst schuld. Daar laten wij het afweten in ons streven naar goed of beter. We vragen niet naar iemands passie. Laat staan wat er zou gebeuren als je ineens met je eigen passie wordt geconfronteerd. Dat zou wel eens een totale ommezwaai kunnen betekenen. Dus laten wij de toekomst ongemoeid. We maken ons er geen beeld van. Stellen ons er niks bij voor.

Wij houden het liever bij ‘weten is meten’. Jammer, wat de toekomst is al bekend. Die is gevangen in jouw passie, en in die van de wereld om je heen. Het is echter nooit te laat om je toekomstschuld af te lossen.

Wat te doen?
Geef gehoor aan je passie en die van anderen. Maak een beeld van de toekomst en het zal je korte termijnbeslissingen beïnvloeden. Kijk om je heen. Wees jezelf bewust van wat er om je heen gebeurt. Leef minder vluchtig en chaotisch en wees meer geconcentreerd op wat je aan het doen ben. Uiteindelijk kom je op bekend terrein: passion based selfmanagement.

Leonard Bouwhuis | Zinvinder